Ceník služeb

( smluvní pokuty)
platné od 3. ledna 2022

 

1. Registrační poplatky

Registrace je platná vždy 365 dnů, poté zaniká a je nutné ji obnovit.

 

Vratimov

Paskov

Řepiště

H.Datyně

Žabeň

Oprechtic

Děti do 7 let

Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma

Mládež
(7-18 let)

50 Kč 50 Kč 30 Kč 20 Kč 30 Kč 10 Kč
Čtenáři od 18 let do 26 let se statusem studenta* 50 Kč 50 Kč 30 Kč 20 Kč 30 Kč 10 Kč
Čtenáři od 18 let 120 Kč 120 Kč 60 Kč 40 Kč 50 Kč 30 Kč
Držitelé průkazu ZTP/ZTT/P* Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma
Senioři nad 80 let Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma Zdarma

Jednorázová výpůjčka 20,- Kč (1 kniha 1x v roce)

2. Sankce a náhrady
Řádná vypůjční doba je 31 dnů. Poté se začíná vypočítávat zpozdné.

Pro vybírání sankčních poplatků je rozhodující překročení výpůjční lhůty, nikoliv doručení upomínky!

Druh upomínky Počet dní od konce výpůjční doby Výše poplatku
Předupomínka (pouze emailem) 3 zdarma
0. Upomínka 5 5 Kč
1. Upomínka 14 30 Kč
2. Upomínka 28 50 Kč
3. Upomínka 42 80 Kč
4. Upomínka 58 100 Kč
5. Upomínací dopis 70 150 Kč
     
Další sankce    
Prodlení u čteček e-knih a discmanu  50 Kč poplatek následující otvírací den
po uplynutí doby výpůjčky
 

1 V MěK Vratimov a MK Paskov
* po předložení platného dokladu

 

  a dále 10 Kč za každý pracovní den
Vystavení duplikátu čtenářského průkazu
při ztrátě nebo zničení
10 Kč
Poškození vnějšího obalu knihy (ztráta, roztrhání)  20 Kč
Poškození čárového kódu  5 Kč
Ztráta knihy Úhrada plné výše knihy + náklady na její
zpracování ve výši 60 Kč
Ztráta knihy Dodání stejného titulu + náklady na jeho
zpracování ve výši 60 Kč
Ztráta periodika Dodání stejného čísla nebo jeho úhrada + 30 Kč
 za zpracování
Ztráta, poškození zvukového nosiče Náhrada ve výši plné ceny nosiče + náklady na
jeho zpracování ve výši 60 Kč
Ztráta, poškození zvukového nosiče Dodání totožného nosiče + náklady na jeho
zpracování ve výši 60 Kč
Poškození, ztráta obalu CD 10 Kč
Náhrada za poškození čtečky e-knih2 Náklady na opravu nebo pořízení nového
zařízení
Náhrada za poškození discmanu3 Náklady na opravu nebo pořízení nového
zařízení
Náhrada za poškození tabletu4 Náklady na opravu nebo pořízení nového
zařízení
Poškození deskové hry, ztráta komponentů Adekvatní náhrada nebo uhrazení hry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rezervace knih z vlastního fondu

Rezervace jedné knihovní jednotky     5 Kč
Zaslání oznámení o rezervace SMS zprávou nebo emailem    zdarma
Rezervace s písemným upozorněním        16 Kč
Odložení dokumentu (nepůjčeného a dostupného titulu)        5 Kč


Čtenář uhradí rezervaci při vyzvednutí žádaného díla, ale také v případě, když si do 7 dnů nestihne rezervovaný dokument vyzvednout.

4. Služby

Přístup k internetu

Internet   zdarma
Wi-fi připojení na vlastní zařízení   zdarma


2 V MěK Vratimov a MK Paskov
3 V MěK Vratimov a MK Paskov
4 V MěK Vratimov a MK Paskov

Využití PC

Ukládání dat na vlastní nosiče dat   zdarma
Práce s textovým editorem    zdarma


Reprograficeké služby

Tisk/Kopírování dokumentů černobíle  
A4 jednostranně 2 Kč
A4 oboustranně 3 Kč
A3 jednostranně 3 Kč
A3 oboustranně 5 Kč
Tisk obrázků A4 6 Kč
Tisk obrázků A3 8 Kč
Tisk/Kopírování dokumentů barevně  
Celobarevně A4 jednostranně 10 Kč
Celobarevně A4 oboustranně 15 Kč

Kopírování pouze z materiálů knihovny.


Kroužková vazba, laminování

do 25 listů 15 Kč
26-50 listů 20 Kč
51 a více listů 25 Kč
Laminování A4 (1list) 20 Kč
   

Bude provedeno po domluvě s knihovníkem dle aktuální vytíženosti.


Obalování učebnic a pracovních sešitů

Formát A5   5 Kč
Formát A4 a atyp   10Kč


Půjčování e-čteček-je podmíněno složením vratné kauce ve výši 1000 Kč a čtenář musí mít aktuálně platnou registraci nejméně v délce 6 měsíců.

5 Měk Vratimov a Paskov
6 Měk Vratimov a Paskov
7 Měk Vratimov a Paskov
8 Měk Vratimov a Paskov

5.MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA

Z knihovny našeho střediska     5 Kč
Z jiné knihovny v republice:

  • úhrada poplatků žádané knihovny
  • úhrada poštovného za odeslání zpět dle skutečně vynaložených nákladů + poštovné na odeslání žádanky + tiskopisy                                   

6.OSTATNÍ

Příležitostný prodej vyřazených knihovních jednotek        2 Kč
Vratná kauce při zapůjčení čtečky knih                         1000 Kč

Čtenář je povinen hlásit zjištěné poškození knih a časopisů IHNED při jejich půjčování.
Případné poškození zjištěné pracovnicemi knihovny při vrácení jde na vrub čtenáře.

Čtenářský průkaz je NEPŘENOSNÝ.


Tento ceník poplatků a náhrad je platný od 3.1.2022

Mgr. Lenka Šimurdová
ředitelka Městské knihovny VRATIMOV                                                                                                                               
Ve Vratimově 30.12.2021

Tyto stránky používají cookies. Tím, že na stránkách zůstanete i nadále, souhlasíte s jejich používáním. VÍCE INFORMACÍ O COOKIES ZDE